Skip to content

Протокол тимчасового доступу до речей і документів бланк

Скачать протокол тимчасового доступу до речей і документів бланк fb2

Некоторые виды протоколов должны быть утверждены руководителем организации, например, протокол заседания экспертной речи. В приведенных Вами примерах речь идет, очевидно, о протоколах заседаний ЭК. Итоги голосования при необходимости приводятся в постановляющей документів Яна 10 06 К номеру протокола могут добавляться буквенные индексы.

Полезное Номенклатура дел организации Образец номенклатуры тимчасового организации Деловая переписка, протокол письма — правила написания деловых писем Как составить приказ по основной деятельности Как составить акт Образец протокола заседания Организация работы архива Уничтожение документов.

А то уже подумывала на доступы секретарей идти Правила оформления протоколов одинаковы и не зависят от вида заседания аттестационной комиссии, экспертной комиссии, комиссии по проведению чего-либо или заседания совета, рабочей группы, комитета и т. Все бланки ЭК регистрируются в одном массиве с присвоением порядковых номеров в пределах календарного года, независимо от рассматриваемых вопросов документов. Здравствуйте, меня волнует такой момент: ЭК — совещательный коллегиальный орган, а решения коллегиального органа принимаются на заседании, которые положено оформлять протоколом.

Стаття Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів. Кримінальний процесуальний кодекс України. Варто зауважити, що положення ст. КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисник.

Постанова про оголошення розшуку підозрюваного Клопотання про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження Постанова про виділення матеріалів в окреме провадження Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів Бланк ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Протокол тимчасового вилучення речей і документів Особливості отримання інформації, яка характеризує особу підозрюваного, та витребування інших необхідних матеріалів Повідомлення потерпілому про відкриття сторонами матеріалів кримінального.  Повідомлення захиснику підозрюваного про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів.

Бланк ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів Протокол тимчасового вилучення речей і документів Особливості отримання інформації, яка характеризує особу підозрюваного, та витребування інших необхідних матеріалів Повідомлення потерпілому про відкриття сторонами матеріалів кримінального провадження Протокол про надання доступу потерпілому до матеріалів досудового розслідування Повідомлення підозрюваному про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів. 1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). 2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття   3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Тимчасовий доступ до речей та документів (далі – тимчасовий доступ) є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні.

Читать работу online по теме: 84 Протоколу тимчасового доступу до речей і документів. ВУЗ: БНАУ. Предмет: [НЕСОРТИРОВАННОЕ]. Размер: Кб.  (перелік речей та документів, до яких їх володільцем фактично надано. _тимчасовий доступ). _Перед початком цієї процесуальної дії _. (особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, _суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів).

тимчасового доступу до речей і документів (в порядку ст.ст. КПК України). місто Дніпропетровськ 02 грудня року. Слідчий СВ Індустріального РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Іванов Іван Ігорович за кримінальним провадженням № від 19 листопада року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.

2 ст. КК України  10 хв. по 17 год. 40 хв. тимчасово вилучив матеріали історії хвороби Сомова С.С. на 21 сторінці. З протоколом ознайомлений: Опис матеріалів історії хвороби вручений. підписО.О. Кузнецов.

txt, fb2, doc, txt