Skip to content

Паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк

Скачать паспорт бази стажування лікарів-інтернів бланк doc

Тип: Наказ; Размер: Kb.; Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних І фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів. Паспорти баз стажування СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ БАЗОВОГО КЕРІВНИКА З ЛІКАРЯМИ-ІНТЕРНАМИ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ.  Разом з закріпленими Міністерством охорони здоров'я України за вищим закладом освіти територіальними органами управління охороною здоров'я - Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрацій, обласною, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічною станцією, обласним, міст Києва та Севастополя ВО "Фармація" забезпечує кафедри, бази стажування та інтернів навчальними планами і програмами, бланками.

ПАСПОРТ бази стажування лікарів-інтернів. 1. Назва вищого медичного навчального закладу _ _. 2. _ 3. _ _4. _  АНКЕТА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА. 1. Тип лікувальної установи, в якій Ви проходите інтернатуру: (підкреслити.) - міська стомат. п-ка; - стомат. відд. багатопрофільної п-ки.

3. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров'я від р. № 87 "Про затвердження бази інтернатури".

4. Контроль за виконанням данного наказу покласти на начальника Головного санепідуправління МОЗ України С.П. Бережнова. Перший заступник міністра, Головний державний санітарний лікар України.

Л.С. Некрасова. Базу стажування для лікарів-інтернів, які навчаються на контрактній основі, визначає сам лікар-інтерн при умові одержання згоди на стажування від головного лікаря обраної лікарем-інтерном бази стажування. Під час укладання угоди на контрактних умовах навчання в заочній частині інтернатури з базою стажування лікар (провізор)-інтерн має переконатися, що база має паспорт бази стажування для інтернів (у відділі кадрів).

Якщо паспорт бази стажування для інтернів відсутній лікар (провізор)-інтерн не має права навчатися у даному ЛПЗ. Які основні нормативно правові документи регламентують процес навча. Звіт складається самостійно лікарем-інтерном, заслуховується безпосереднім керівником лікаря-інтерна та його колегами і затверджується керівником бази стажування.

В характеристиці лікаря-інтерна дається оцінка повноти та якості виконання індивідуального навчального плану. Характеристика затверджується керівником бази стажування та надається на кафедру сімейної медицини ВНМЗ. Контрольні заходи. З метою перевірки засвоєння лікарями-інтернами розділів навчальної програми, оволодіння відповідними практичними навиками проводиться скрізний контроль на базі стажування.

Департамент охорони Здоров’Я Полтавської обласної державної адміністрації. ПАСПОРТ бази стажування лікарів-інтернів. 1. Назва закладу вищої медичної освіти _ _. 2. _ (Назва департаменту / управління охорони здоров’я, якому підпорядкована лікувальна база).

3. _ (Повна назва бази). 4. _ (Адреса). 5. Прізвище, ім’я, по батькові головного лікаря_ _. - навчальний план підготовки лікарів-інтернів на базі стажування; - тематичні плани семінарських і практичних занять на базі стажування, (для стаціонару та поліклініки); - перелік вмінь та практичних навичок для опанування інтернами. 2. Навчально-організаційні та облікові документи і матеріали: план роботи керівника інтернів по підготовці лікарів-інтернів на базі стажування на навчальний рік (затверджений головним лікарем); - календарний план навчання лікарів-інтернів на навчальний рік (графік ротації по відділеннях, кабінетах для виконання всіх розділів навчального плану з профільних і сумі.

doc, txt, fb2, fb2