Skip to content

Акт службового розслідування державних службовців

Скачать акт службового розслідування державних службовців rtf

Государственная служба Державних Федерации: О компании Контакты Новости компании. Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии службового 6 акт Организация работы процедурного кабинета Обработка изделий медицинского розслідування многократного службовців Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио.

Державний службовець, стосовно якого проведено службове розслідування, повинен підписати акт службового розслідування. З актом ознайомлюється особа, стосовно якої проводиться службове розслідування та керівник органу державної влади де працює державний службовець. Акт за результатами службового розслідування направляється посадовій особі яка прийняла рішення щодо проведення службового розслідування. Посилання: Постанова Кабінету Міністрів України від № "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або о.

На час проведення службового розслідування державний службовець, за рішенням керівника державного органу, може бути відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків, або не відсторонений.

У разі відсторонення за державним службовцем зберігається заробітна плата.  За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державного органу, який призначив службове розслідування. В акті повинно бути зазначено. На час проведення службового розслідування державний службовець, за рішенням керівника державного органу, може бути відсторонений від виконання своїх посадових обов'язків, або не відсторонений.

У разі відсторонення за державним службовцем зберігається заробітна плата.  За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, який ними підписується і подається на розгляд керівникові державного органу, який призначив службове розслідування. В акті повинно бути зазначено.

Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться Національним агентством України з питань державної служби (надалі – Нацдержслужба), а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі.  або місцевого самоврядування, та керівником державного органу, в якому вона працює, з актом службового розслідування.

6. Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою або без такого відсторонення.

На перший погляд механізм проведення службового розслідування в державних органах та органах місцевого самоврядування однаковий і однаково регламентується Порядком № , але це не так.

У державних органах передбачено проведення службового розслідування з метою: 1) захисту прав держслужбовця на державну службу та усунення перешкод в їх реалізації (регламентовано ст. Відповідно до частини 2 статті 71 Закону № службове розслідування стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорії «А», проводить центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які обіймають посади державної служби категорій «Б» і «В», — дисциплінарна комісія в державному органі.  У разі потреби цей строк може бути продовжено суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.

До участі в проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної. (Верховна Рада України) Про затвердження Порядку проведення службового розслідуванняКабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від № державних службовців, крім випадку, визначеного абзацом п'ятим цього пункту; осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування щодо яких встановлюються дисциплінарними статутами або іншими нормативними актами.  9.

Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівника органу в одному примірнику.

txt, fb2, EPUB, doc