Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок txt

Акт перев i рки заземлення.

Скачати Акт На ввід кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в експлуатацію від Комісія в складі зав.

кабінетом інформатики та інформаційно-комунікаційних т. Головна» Файли» Документація кабінету» Потрібна документація для кабінету.

Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення. , Єдині форми протоколів вимірювань. n Акт готовності кабінету інформатики до нового навчального року; n Протоколи вимірів опору заземлення та ізоляції (витяг із протоколу по школі); n Санітарний паспорт кабінету інформатики (узгоджений органами ДСанПіН); n Журнал оперативного, адміністративно – громадського контролю; n Інструкція з ОП при роботі на ПК (біля кожного ПК).  Інструктажі.

n Журнал реєстрації інструктажів з учнями встановленого зразка (дод.№2 наказ МОіНУ від р. № ); n Перелік інструкцій з ОП, БЖД для кабінета інформатики (витяг із загальношкільного переліку). n Комплект інструкції з ОП, БЖД для вчителів та учнів відповідно до переліку. n Журнал обліку безпреривного часу роботи учнів з екраном ПК; 6. Акт перевiрки заземлення. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах інформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти.

Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйноокомунiкацiйних технологiй навчання.  зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змiнної експозицiї: матерiали до тем, що вивчаються. Акт-дозвіл на проведення занять в кабінеті інформатики Акт – дозвіл. на проведення занять в кабінеті інформатики в _ _ н.р.

Ми, що нижче підписались, директор школи П.І.Б., голова профкому П.І.Б., вчитель інформатики П.І.Б., склали цей акт в тому, що: 1. В кабінеті інформатики для учнів організовано 16 робочих місць, які відповідають нормам охорони праці, правилам техніки безпеки і санітарії. 2. Робочі місця забезпечені інструкціями з техніки безпеки та санітарії.  Нульовий захисний провідник використовується для заземлення (занулення) електроприймачів.

Використання нульового робочого провідника як нульового захисного провідника заборонено. Кабінет інформатики. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від р.

№ 1/ Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у / навчальному році. У / навчальному році вивчення інформатики у класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за навчальними програмами для учнів класів, які розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: detlife.ru ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ.  3.

Акт перевірки заземлення. 4. Положення про кабінет обчислювальної техніки. 5. Санітарні правила та норми при проведенні занять із комп'ютерною технікою.

6. Санітарний паспорт кабінету.  Зразок звіту. Лабораторні роботи. Лекції. Акти-дозволи на проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, ОБЖ (оформляються щорічно перед початком навчального року). Акти-дозволи на введення в експлуатацію устаткування в навчальних майстернях і лабораторіях (оформляються щорічно).

Матеріали щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці (оформляються не рідше одного разу на 5 років). Протоколи перевірки опору заземлення устаткування (оформляються щорічно). Акти технічного обслуговування й перевірки внутрішніх пожежних кранів (оформляються один раз на 6 місяців).

Журнал обліку первинних засобів пожежегасі. в експлуатацію кабінету-Шаблон Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Рекомендації щодо  Санітарно-гігієнічні вимоги ДСанПіН утримання загальноосвітніх навчальних закладів ДСанПіН влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки Санітарний паспорт кабінету інформатики-Зразок Санітарний паспорт кабінету-Шаблон Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог ДСанПІН роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів - ДНАОП.

txt, doc, djvu, djvu