Skip to content

Акт опису й арешту майна зразок

Скачать акт опису й арешту майна зразок fb2

В случаях, предусмотренных частями 2, 3 статьи 85 Опису закона от Передача майна новому хранителю арешту по акту приема-передачи имущества. Заявления зразок замечания по поводу ареста описи имущества: Акт и приложения оглашены судебным приставом-исполнителем вслух.

Акт о наложении ареста описи имущества Образцы по теме: Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных акт I.

Размер: Mb.; Заслужений діяч науки І техніки України — глави 1, 2 (у співавторстві з С. М. Штефаном), з (у співавторстві з М. П. Омельченком), 4, 5, 6 (у співавторстві з М. П. Омельченком), 7 (у співавторстві з С. М. Штефаном), 8 (у співавторстві.

Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5. від 17 жовтня р. № Зразок. АКТ. опису майна, в тому числі житла дитини, яка потребує опіки, піклування.

Цей опис майна, що залишилося _. (зазначити причину складання опису). _складено ____ _ __ р.  Стан майна. Підтвердний документ. Усього. Посадові особи, які склали акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище).

Особи, у присутності яких складено акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Акт опису спадкового майна Місто Полтава, шосте жовтня дві тисячі одинадцятий рік Закону України «Про нотаріат» року здійснено опис спадкового майно, що залишилося після смерті року Данько Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних Книга обліку заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно Тема уроку Навчальна – ознайомити дітей з особливостями опису природи, навчити систематизувати зібраний матеріал для твору-опису.

Законом визнається рівним Розглянуто суттєві. Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5. Зразок 1 акта опису спадкового майна АКТ ОПИСУ СПАДКОВОГО МАЙНА м. _ __ 20__ року Я, _____, державний  КК України на випадок приховування або розкрадання майна, яке передано мені на відповідальне зберігання, а також про матеріальну відповідальність за завдану шкоду, я попереджений Підпис:_ __ 20__ року.

Образцы по теме: Акт, Правосудие, ФССП. Приложение N 18 к Приказу ФССП России от N АКТ. о наложении ареста (описи имущества) "__" _. г. _  ¦ N ¦ Описание имущества ¦Кол-во, ¦Предварительная¦ Общая ¦Примечание ¦ ¦п/п¦ (наименование, ¦ мера, ¦ оценка за ¦стоимость¦ ¦ ¦ ¦ существенные ¦ вес ¦ единицу ¦без учета¦ ¦ ¦ ¦ характеристики) ¦ ¦ измерения без ¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учета НДС ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ +. На першому примірнику акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серії та номери бланків для копій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цього акта/додатка.

На копіях акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серія та номер першого примірника акта/додатка. При проведенні опису майна державний виконавець оголошує боржнику про заборону розпоряджатися описаним майном (здійснювати його відчуження), а в разі потреби - про обмеження права користуватися описаним майном.

rtf, rtf, txt, txt