Skip to content

Акт контрольного огляду газового господарства

Скачать акт контрольного огляду газового господарства EPUB

Характ е ристика газопроводов. Справка о количестве и характере неаварийных заявок. Инструктаж по правилам безопасности производства г азоо пасных работ от руководителя пусковой бригады получили и подтверждаем своей подписью: О компании Контакты Новости компании.

Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен провадитися не рідше 2 разів на рік. Огляд провадиться комісією, призначеною керівником підприємства.  Потреба нанесення покриття в коротші строки визначається при контрольному огляді газового господарства. Роботи із застосуванням зварювання і відкритого полум'я повинні виконуватися відповідно до правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних і інших вогневих робіт, встановлених чинним законодавством України.  Готовність до роботи газового обладнання сезонної дії підприємства повинна бути оформлена актом, згідно з формою, наведеною в Правилах технічної експлуатації.

Контрольний огляд газового господарства підприємства повинен провадитися не рідше 2 разів на рік. Огляд проводиться комісією, призначеною керівником підприємства.  Пуск агрегату після тривалої зупинки або ремонту (зняття заглушки) дозволяється за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки і регулювання.

Робота газовикористовувальних установок без включення і при несправності приладів контролю і захисту забороняється. спеціалізоване підприємство газового господарства (СПГГ) – регіональні підприємства (організації) всіх форм власності незалежно від відомчого підпорядкування з правом юридичної особи, основним видом діяльності яких за Статутом є комплекс робіт з газопостачання, пуско-налагоджування, та експлуатації систем газопостачання і які: а) мають на балансі системи (об’єкти) газопостачання або угоду з власником систем (об’єктів) газопостачання на виконання робіт, передбачених Статутом; б) мають в своєму.  технічний огляд – періодичний обхід з метою нагляду за станом герметичності газопроводів і споруд на них, станом газового обладнання та засобів електрохімзахисту візуальним оглядом та за допомогою приладів.

На підприємствах, що використовують газ як паливо, відповідним наказом призначаються особи, відповідальні за безпечну експлуатацію газового господарства, а для забезпечення нагляду за його технічним станом створюється газова служба або ці функції за договором виконує районна служба газового господарства. Ці служби і здійснюють подачу газу в цехи та до обладнання.  Газопроводи підлягають огляду та випробуванню повітрям на міцність та щільність при робочому тиску до 0,3 МПа.

При більшому тиску їх випробовують на міцність водою, а на щільність - повітрям. Перед випробуванням газопровід продувають повітрям. Введення в експлуатацію газового господарства міст, селищ, сільсь-ких населених пунктів, сільськогосподарських і комунальних підприємств, підприємств суспільного призначення й побутового обслуговування насе-лення дозволяється при наявності акта приймання об'єкта, технологічних схем газопроводів, інструкцій і експлуатаційної документації по безпеч-ному користуванню газом, плану ліквідації можливих аварій, документів про навчання й перевірку знань інженерно-технічних працівників і робот-ників, що обслуговують газове господарство, а.  Після підписання й затвердження в установленому порядку акту приймання, огляду й контрольного опресування системи об'єкти можуть бути введені в експлуатацію.

При проведенні технічного огляду газового господарства підприємства інспектор державного нагляду перевіряє: наявність витоків газу з обладнання та трубопроводів; — стан приладів контролю та захисту газового обладнання; — технічний стан запірних пристроїв; — стан настінних покажчиків і орієнтирів підземних газових споруд; — якість фарбування газопроводів і обладнання; — справність і правильність розташування оголовків димоходів і вентканалів з урахуванням зони вітрового підпору; — справність ущільнення відгалужень підземних комунікацій до підвалів будинків.

контрольного огляду. газового господарства. На виконання наказу управління освіти від року. №/ Наказую: 1.Створити комісію контрольного огляду газового господарства у складі: Кардаш Г.І.,заст.. директора,голова комісії. Трухим І.В.,завгосп,член. Денис А.М.,вчитель,член. Медвецький,робітник по обслуговуванню,член. 2.Членам комісії проводити контрольний огляд газового господарства не рідше 2 разів на рік. 3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Директор школиІ.М.Мельник.

+5. Акт приймання газового обладнання. +6. Акт про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв.

+7. План локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій, складений відповідно до вимог розділу 6 цих Правил. +8. Акти про виконання робіт з герметизації вводів інженерних підземних комунікацій.  Як часто повинен проводитися контрольний огляд газового господарства комісією підприємства? 1. Не рідше 1 разу на рік.  Контрольно-вимірювальні прилади, засоби автоматизації, сигналізації і захисту.

Якими документами визначається об'єм і періодичність робіт по технічному огляду, обслуговуванню і ремонту засобів вимірювання, контролю, автоматики і сигналізації? +1. Стандартами.

doc, djvu, txt, EPUB