Skip to content

Акт категоріювання оід

Скачать акт категоріювання оід txt

Тимчасове положення про категоріювання об`єктів (ТПКО). Наказ Державної служби України з питань ТЗІ від № Особливості застосування ДБН А Проектування. Категоріювання, оід, ПЕОМ, отз, дтзс, ТЗІ, ізод, модель загроз, КЗ. Зміст. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 5. Вступ 6. 1 Акт категоріюванн 2. Акт обстеження   1АКТ КАТЕГОРІЮВАННЯ. ЗАТ «Інститут інформаційних технологій». Затверджую Ректор.

Головні принципи та етапи захисту від загроз. Номативно-правове забезпечення захисту інформації. 3. Затвердити акт категоріювання приміщення центру надання адміністративних послуг.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. В.о. голови районної державної адміністрації В.М.Карпенко. ЗАТВЕРДЖЕНО. розпорядження голови райдержадміністрації 13 лютого року № АКТ № 1.  3. На ОІД здійснюється обробка інформації технічними засобами (обробка інформації технічними засобами або озвучування інформації).

В результаті аналізу даних планів розроблені такі акти та накази: акт категоріювання ОІД; - акт обстеження ОІД; - акт на обстеження ОІД; - наказ на встановлення КЗ. В акті категоріювання ОІД була визначена інформація, яка циркулює в приміщенні і підлягає захисту,а також об’єкти, які підлягають категоріюванню. В акті на встановлення КЗ були визначені межі контрольованої зони. РЕФЕРАТ Звіт по курсовому проекту: 22 ст., 3 рис., 7 посилань, 3 додатків.

Об'єкт дослідження на якому створюється система ТЗІ це 3 кімната на другому поверсі. 1 АКТ КАТЕГОРІЮВАННЯ ЗАТ «Інститут ін формаційних технологій» Затверджую Ректор ЗАТ «Інститут інформ аційних технологій» АКТ № «категоріювання кімнати для нарад №3» м. Харків Комісія в складі: голова Алоян Л. А.- начальник члени: Акопян Л. І.– нач. РСО Кусакін В. В. – зам. нач.  Носіями ІзОД на даному ОІД можут ь бути як акустичні так і цифрові сигнали в АС.

Акт категоріювання об’єкта є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об’єкта.  Первинне категоріювання здійснюється у разі створення ОІД, де буде оброблятися технічними засобами та/або озвучуватися інформація з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.

Чергове категоріювання здійснюється не рідше ніж один раз на п’ять років.

djvu, txt, EPUB, PDF